Kişisel

Pandemi nedir?
Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.

COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam Ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri.
Dünya genelinde yaygın bir pandemi oluşturan COVID-19 salgını yaşamı ciddi anlamda tehdit etmeye devam etmektedir. Aslında beklenmeyen bir zamanda, Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti Wuhan kentinden başlayan bu hastalık hakkında var olan bilgiler her gün değişirken, hastalığın hızlı bulaşma şekli, hasta ve ölüm sayılarının sürekli artması sebebiyle var olan panik ve endişe bir tür korkuya dönüşmüştür.

Pandemi Eğitimi Nasıl Etkiledi?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, Çin’de başlayan koronavirüs türü olan SARS-COV-2 nedeni ile küresel salgın ilan edildi. COVID-19 diğer adı ile bilindiği üzere koronavirüs, dünya çapında birçok alana etki edip değişikliklere neden oldu ve halen etkileri devam etmektedir. Pandemi süreci, eğitim üzerinde de değişikliklere yol açmıştır.

Pandemi sürecinin başlaması ile uzaktan eğitim sisteminin temelleri atılmaya ve yeni bir eğitim düzeni oluşturulmaya başlandı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler kendilerini daha önce alışık olmadıkları bir durumun içinde buldular. Bir anlamda bu sürecin başlaması ile birlikte dijital bir değişim yaşanmaya başladı.

Türkiye de Durum:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 42.maddesinde, “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” İfadesi ile Eğitim Hakkına vurgu yapmıştır. Pandemi sürecinde büyük bölümünü engelli çocukların ve mülteci çocukların oluşturduğu bazı kesimler bu haklardan faydalanamadılar. Bunun en önemli nedeni engelli ve mülteci öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin farklı olmasıydı. Engelli öğrenciler için ya özel eğitim veren okullar ve geçici eğitim veren okullar için dikkate alınmadı, bu nedenle bu öğrenciler eğitim haklarından mahrum kaldılar.

Diğer bir yandan ise özel okullara devam eden öğrenciler bu süreçte devlet okulu öğrencilerinden farklı eğitim aldılar. Sayıları oldukça yüksek olan bu öğrenciler, bazı platformlar aracılığıyla eğitime erişim sağlayabildi.
Ayrıca EBA ve TRT kanalındaki derslerin yetersizliği iki öğrenci grubu arasında eğitim farkı yaratacaktır.


COVID-19’un Türkiye Eğitim Sistemi’ne etkisini, eğitim ve ekonomik parametreler arasındaki ilişkileri incelediğimiz zaman güçlü bir bağın varlığından söz edebiliriz. Uzaktan eğitim, sosyo-ekonomik eşitsizliğin belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden oldu. Yani eğitim ve öğrenime erişim hakkı COVID-19’dan dolayı önemli oranda etkilenmektedir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir